Timp de citit : 8 minute
Ce-te-rogi-pentru-viața-ta

Nu știu ce obiceiuri ai tu la trecerea dintre ani, zilele de naștere sau intrarea într-o altă etapă. Mie îmi place ca la începutul unui nou sezon să îmi iau timp să mă rog.

În ultimele luni mi-am adunat o colecție de versete ale căror promisiuni am început să le cer pentru viața mea, și vreau să îți arăt și ție colecția. Îmi place să mă rog specific, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Nu știu dacă Dumnezeu va dori să îmi dea aceste lucruri, dar știu sigur că El poate, și găsește plăcere în a oferi daruri bune copiilor Lui.

O listă de versete pe care le poți proclama peste viața ta:

 • Iov 1:22 VDC În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc
  • Ajută-mă Doamne, ca în orice circumstanțe aș fi, să nu păcătuiesc deloc.
 • ‭‭Geneza‬ ‭6:9‬ ‭NTR‬‬ Aceasta este istoria lui Noe. Noe a fost un om drept, integru în generația sa. Noe a umblat cu Dumnezeu.
  • Să fiu o femeie integră în generația în care m-ai pus! O femeie care umblă cu Tine în toate zilele vieții ei!
 • Fapte 13:36 VDC Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. (NTR: Însă David, după ce a slujit scopului lui Dumnezeu în generația sa ..)
  • Ajută-mă să slujesc celor din generația mea, în acord cu planul Tău!
 • Filipeni 2:14‭-‬16 VDC Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
  • Ajută-mă Tată să fac tot ceea ce mă chemi să fac, cu o atitudine bună, fără șovăială, nemulțumire, cârtire, ci cu dragoste și smerenie, gândindu-mă la modelul Tău de slujire.
 • Galateni 5:22, 23 VDC Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.
 • ‭‭Filipeni‬ ‭4:5‬ ‭VDC‬‬ Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii.
  • Îmi doresc să umblu în ascultare și colaborare cu Duhul Tău Sfânt, și EL să rodească în mine dragoste, bucurie, pace, multă răbdare, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor.
 • Efeseni 6:10-18 VDC Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 11Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 12Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. 13De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. 14Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 15având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 16Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 17Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.
 • Matei 26:41 VDC Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”
 • ‭‭Iacov‬ ‭1:12‬ ‭VDC‬‬ Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.
  • Mă rog să fie un an în care să veghez, să fiu atentă la mine, la inima mea, la ispitele ascunse în cale. Să fie un an al victoriei în tărâmul spiritual. Ajută-mă Tată să fac partea mea. Învață-mă cum să mă întăresc, cum să lupt, să nu uit să iau zi de zi armătura pe care mi-o pui la dispoziție, și “să nu mă culc pe o ureche”.
 • Psalmul 36:8 NTR Ei se satură de belșugul Casei Tale,și Tu le dai să bea din râul bucuriilor Tale.
  • Îmi doresc să mă satur de belșugul Casei Tale, și să beau din râul bucuriilor Tale.
 • Psalmul 139:13-14 VDC Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
  • Ajut-mă Tată să mă văd cum mă vezi Tu și să îi privesc pe oameni așa cum îi privești Tu – ființe minunate, operele Tale de artă, prețioase în ochii Tăi.
 • Psalmul 39:23-24 VDC Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei!
  • Dacă sunt pe o cale rea, du-mă Doamne pe calea bună!
 • Matei 24:12 VDC Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.
  • Învață-mă să iubesc Doamne, să eman dragoste față de semenii mei, să te iubesc pe Tine mai mult decât orice.
 • 1 Corinteni 15:58 VDC De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. (NTR: De aceea, frații mei preaiubiți, fiți fermi, de neclintit, progresați întotdeauna în lucrarea Domnului, pentru că știți că efortul vostru pentru Domnul nu este în zadar.)
 • Galateni 6:9 VDC Să nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.
  • Ajută-mă Doamne să nu mă las oprită din slujirea mea de nici un val de descurajare.
 • Filipeni 4:11-13 NTR căci am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla. Știu și să trăiesc smerit, știu și să trăiesc în belșug. În totul și în toate m-am deprins și să fiu sătul, și să fiu flămând, și să fiu în belșug, și să fiu în nevoie. Pot totul prin Cristos, Care mă întărește.
  • Îmi doresc să învăț și eu să fiu mulțumită în orice împrejurare m-aș afla. Schimbă-mi inima Doamne, să nu mai merg după dorințele ei, să nu mai trăiesc centrată pe bunăstarea mea, influențată de ceea ce am sau nu am. Vreau să fiu mulțumită în orice împrejurare și etapă aș fi, chiar și atunci când nevoile nu îmi sunt împlinite și este un sezon greu si dificil. Întărește-mă Tu atunci, și arată-mi puterea Lui Cristos în mine!
 • 1 Corinteni 9:24 NTR Nu știți că cei ce aleargă în arenă, aleargă toți, însă numai unul primește premiul? Alergați deci în așa fel încât să câștigați.
  • Vreau să trăiesc ca să ajung în prezența Ta Doamne, nu îngădui să mă înșel singură sau să mă las înșelată de alții.
 • Matei 13:15 NTR Căci inima acestui popor s-a împietrit. Urechile lor aud greu, iar ochii li s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă și să-i vindec!“
 • 2 Corinteni 11:3 NTR Mi-e teamă însă că, așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu viclenia lui, gândurile voastre să nu fie pervertite de la sinceritatea și curăția față de Cristos.
  • Nu îngădui ca inima mea să se împietrească sau urechile mele să fie astupate. Te rog ai milă de mine și ajut-mă să veghez mereu, și să stau mereu în adevărul Tau! Vreau vindecarea Ta, vreau prezența Ta!
 • 2 Petru 3:18 NTR voi să creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos!
 • Daniel 11:32 VDC Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi. (în traducerea NTR „vor rezista‟)
  • Îmi doresc să cresc în harul Tău și în cunoașterea Ta!
 • Luca 5:5 VDC Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!”
 • 1 Corinteni 3:11-15 NTR Căci nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Cristos. 12Iar dacă cineva construiește pe această temelie aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, 13lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, pentru că ziua Domnului o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc. Și focul va testa cum este lucrarea fiecăruia. 14Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. 15Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea. Cât despre el însuși, va fi mântuit, dar așa, ca prin foc.
  • Vreau ca tot ceea ce fac, să fac la Cuvântul Tău, nu ca produs al minții mele. Când îmi spui, ce îmi spui să fac sau să nu fac. Vreau ca la final, când îmi ceri socoteală de ceea ce am făcut, lucrarea mea testată să reziste, pentru că a fost ceea ce Tu ai cerut de la mine, nu altceva.
 • Iacov 2:12‭-‬13 NTR În felul acesta să vorbiți și să trăiți, ca unii care urmează să fie judecați prin legea libertății. Căci judecata va fi fără milă față de cel ce n-a arătat milă. Mila triumfă asupra judecății.
  • Îmi doresc să nu judec pe nimeni, ajută-mă la aceasta!
 • Luca 18:14 NTR Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă îndreptățit, decât celălalt. Căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat.
 • Iacov 4:10 NTR Smeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța.
  • Vreau să trăiesc smerită, ajută-mă Doamne!
 • Psalmul 4:8 VDC Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.
 • Isaia 32:18 VDC Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite.
  • Numai Tu Doamne ne poți da odihnă, somn, pace, liniște în casele noastre. Asta cer pentru mine și familia mea!
 • Coloseni 3:16 BVA În voi, „să locuiască” din abundență Cuvântul lui Cristos. Învățați-vă și instruiți-vă unii pe alții în cel mai înțelept mod posibil. Prezentați-vă înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre, cântându-I psalmi, cântece de laudă și cântece spirituale.
  • Mă rog ca în noul an să îmi umplu inima de Cuvânt din abundență. Ajută-mă să îi slujesc pe ceilalți așa cum îmi ceri – înțelept, proclamând Cuvântul Tău și nu al meu.
 • Efeseni 1:17‭-‬21 NTR Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția gloriei moștenirii Lui în poporul sfinților și care este față de noi, cei ce credem, nemărginita mărime a puterii Lui, potrivit cu lucrarea puterii măreției Lui, pe care a desfășurat-o în Cristos când L-a înviat dintre cei morți și L-a așezat la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice conducere, autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor.
  • Dă-mi Doamne înțelepciune și revelează-mi-Te! Luminează ochii inimii mele, că să Te cunosc mai mult, mai bine!
 • Matei 24:13 VDC Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
  • Ajută-mă să rabd până la sfârșit!
 • Psalmul 61:2 VDC De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”
  • Prin puterea mea nu mă pot schimba, nu pot cuceri zidurile care îmi stau în față, dar Tu poți. Te rog du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge!
 • 1 Samuel 16:7 NTR Însă Domnul i-a zis: „Nu te uita la înfățișarea sau la înălțimea staturii lui, pentru că l-am respins, căci Domnul nu Se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la înfățișare, pe când Domnul Se uită la inimă“.
 • Fapte 13:22 VDC mărturisind despre el astfel: „L-am găsit pe David, fiul lui Iese, un om după inima Mea.
  • Îmi doresc să fiu o femeie după inima Ta! Ajut-mă la aceasta!
 • ‭‭Deuteronomul‬ ‭6:5‬ ‭VDC‬‬ Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.
  • Să Te iubesc cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea, cu tot ce am și sunt!
 • Luca 21:34-36 VDC 34Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 35Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. 36Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului.”
  • Ajut-mă Doamne să veghez mai mult la inima mea în noul an. Să nu îi permit să fie copleșită cu îngrijorările vieții, cu anxietate, să nu fie confuză și amețită de fluxul de opinii păreri, ideologii, ci să rămân ancorată în Tine.
 • 1 Tesaloniceni 5: 23-24 Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.
 • Iuda 1:24-25 Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum, și în veci. Amin.
  • Te rog sfințește-mă pe deplin și păzește-mă până la venirea Domnului meu Isus Cristos! Mulțumesc că ești credincios și vei face lucrul acesta! A Ta să fie slava acum și în veci!

anascrie-blog-personal

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.