Timp de citit : 4 minute

Zilele acestea am făcu un mic studiu biblic despre Duhul Sfânt. Eram curioasă să văd cum este descris El. Tot citind și căutând, am rămas mută de fascinație și recunoștință. Și vreau să vă arăt și vouă toate aceste atribute și lucruri despre El puse laolaltă. E minunat ce face și cum este El!

Sfatul meu este să îți iei timp și să meditezi la acele versete care îți “sar în ochi”.

Duhul Sfânt

 • este un Dar primit de credincioși după pocăință
  • Fapte 2:38 NTR Petru le-a răspuns:
   ‒ Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre. Și veți primi darul Duhului Sfânt.
 • oferit celor ce ascultă de Dumnezeu
  • Faptele Apostolilor 5:32 NTR Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El
 • va fi cu noi pe veci Ioan 14:16
  • Care să fie cu voi pe veci
 • este Mângâietorul nostru Ioan 14:26
 • este Învățătorul nostru Ioan 14:26
 • este “Aducător de amintiri” – ne aduce aminte ce ne-a spus Isus Ioan 14:26
 • este Ajutorul/Apărătorul nostru
  • Ioan 14:16, 15:26 ne ajută în slăbiciunea noastră și pledează pentru noi cu insistență! Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:26
 • este Duhul Adevărului Ioan 14:16, 15:26
 • este Duh al Înțelepciunii, Înțelegerii, Consilierii, Spiritul Cunoașterii și al Fricii de Domnul!
  • Isaia 11:2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfătuire și de putere, Duh de cunoaștere și de teamă de Domnul.
 • este Duh de Putere, de Dragoste, și de Auto-control!
  • 2 Timotei 1:7 NTR Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine.
 • este Cel care a făcut minunea conceperii pruncului Isus în pântecele Mariei!
  • Matei 1:18,20; (ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt.) Luca 1:35
 • este Cel care a făcut minunea învierii lui Isus din morți! Wow, acest Duh locuiește și în mine! Ce dar, Doamne mulțumesc!
  • Romani 8:11 Și dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuiește în voi.
 • este Cel care mărturisește despre Isus (Ioan 15:26) și ne aduce o putere de mărturisire a lui Isus, de a fi martorul Său, îndrăzneală de a vorbi despre Cuvânt! Fapte 1:4-8, 4:31. Sunt mai multe versete în care este asociat cu mărturisirea.
  • Duhul Sfânt ne dă cuvintele mărturisirii, nu e minunat? Marcu 13:11 Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt.
 • acolo unde este El este Libertate 2 Corinteni 3:17
 • este Dragoste. Dumnezeu a turnat dragostea Lui în mine prin Duhul Sfânt! Nu e minunat? Când îmi e greu să iubesc, știu că pot prin dragostea Lui Dumnezeu pe care a pus-o în mine! Romani 5:5
 • prin puterea Duhului Sfânt pot avea Speranță din abundență!
  • Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!
 • credincioșii sunt “sigilați” cu Duhul Sfânt – garanția noastră până în ziua răscumpărării
  • Efeseni 1:13-14, 4:30 “În El și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, și ați crezut în El, ați fost sigilați cu Duhul Sfânt Cel promis, Care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt posesiunea lui Dumnezeu, spre lauda gloriei Lui.”
 • cunoaște lucrurile adânci/secretele lui Dumnezeu 1 Corinteni 2:11
 • face în noi o înnoire pentru salvarea noastră Tit 3:5
 • produce sfințire în noi! 2 Tesaloniceni 2:13
 • ne face să ascultăm
  • Ezechiel 36:27 Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru și vă voi face să urmați hotărârile Mele, să păziți judecățile Mele și să le împliniți.
 • suntem transformați prin Duhul Sfânt
  • 2 Corinteni 3:18 Iar noi toți, cu fața neacoperită, reflectând gloria Domnului ca într-o oglindă, suntem transformați după același chip al Său, din glorie în glorie. Și aceasta vine de la Domnul, Care este Duhul.
 • se manifestă în credincioși lucrând pentru beneficiul celorlalți credincioși 1 Corinteni 12:5-31
 • oferă daruri spirituale credincioșilor 1 Corinteni 12:11
 • ajută biserica să se înmulțească!
  • Faptele Apostolilor 9:31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea.
 • produce roade în noi! Galateni 5:22-23
 • ne poate vorbi (a vorbit ucenicilor în timp ce Îl lăudau pe Dumnezeu și posteau Fapele Apostolilor 13:2)
 • poate vorbi prin noi
  • Matei 10:20 Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel Care va vorbi prin voi.
 • dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata Ioan 14:8
 • nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu fără să fim născuți din Duhul Sfânt!
  • Ioan 3:5-6 Isus a răspuns: ‒ Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu! Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh.

La ce să fim atenți

 • dacă trăim conduși de Duhul Sfânt nu vom mai satisface dorințele rele ale naturii noastre umane păcătoase Galateni 5:16
 • putem ofensa, întrista sau revolta Duhul Sfânt
  • Isaia 63:10 NTR Dar ei s-au răzvrătit și L-au întristat pe Duhul Său cel Sfânt. De aceea El S-a făcut dușmanul lor și a luptat El Însuși împotriva lor.
  • Efeseni 4:30 NTR Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu
 • putem obstrucționa acțiunea Duhului
  • 1 Tesaloniceni 5:19 Nu obstrucționați acțiunile Spiritului./ Nu stingeți Duhul! (versiunea NTR)
 • să fim atenți să semănăm în Duhul și nu în firea noastră
  • Galateni 6:7-8 Nu vă înșelați! Dumnezeu refuză să Se lase batjocorit: omul „seceră” ce „a semănat”! Cel care „a semănat” în natura lui umană păcătoasă, „va secera” din ea distrugerea; iar cel care „seamănă” în Spirit, „va secera” din El viața eternă.

Nu-i așa că e minunat Duhul Sfânt? Ce putere și lucrare poartă Cel mai neobservat din Trinitate, Cel despre care se vorbește atât de puțin!

Sper să găsiți utilă această listă de versete pentru a medita la frumusețea Duhului Sfânt!

anascrie-blog-personal

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.