Timp de citit : 2 minute

Te lupți cu o dependență?

Cred că mulți dintre noi ne luptăm cu dependențe, lucruri care ne stăpânesc, în loc ca noi să le stăpânim.

Uite ce spune apostolul Pavel în Efeseni, o mare încurajare pentru mine:

‭‭Efeseni‬ ‭1:19‭-‬23‬ ‭NTR‬‬
[19] și care este față de noi, cei ce credem, nemărginita mărime a puterii Lui, potrivit cu lucrarea puterii măreției Lui, [20] pe care a desfășurat-o în Cristos când L-a înviat dintre cei morți și L-a așezat la dreapta Sa în locurile cerești, [21] mai presus de orice conducere, autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. [22] El I-a supus totul și L-a făcut Cap peste toate lucrurile, pentru Biserica Sa, [23] care este trupul Lui, plinătatea Celui Care împlinește totul în toți.

‭‭Efeseni‬ ‭2:6‬ ‭NTR‬‬
[6] El ne-a înviat împreună cu Cristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Cristos Isus,

Sub picioarele lui Isus se află orice putere, orice autoritate, orice nume, orice domnie. Noi suntem în Cristos, prin urmare orice dependență se afla sub picioarele noastre. Nu îi mai crede ademenire și minciuna.

Matei‬ ‭28:18 BVA Isus S-a apropiat de ei și le-a vorbit, zicând: „Toată autoritatea (în altă traducere: toată puterea) Mi-a fost dată în Cer și pe pământ. 

Meditează și la Romani capitolul 6:

  • am murit față de păcat, trăim o viață nouă. Considerați-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu în Cristos Isus. Așadar, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, ca să nu mai ascultați de poftele lui. 13Să nu mai dați păcatului părțile trupului vostru, ca pe niște unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu.
  • trupul păcatului a fost lăsat fără putere, ca să nu mai fim sclavi păcatului
  • am fost eliberați de păcat
  • Căci păcatul nu va mai domni asupra voastră, deoarece voi nu sunteți sub Lege, ci sub har.
  • ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai dreptății. …

Îmi place mult imaginea aceasta, și puterea lui Isus!

anascrie-blog-personal

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.