Timp de citit : 4 minute

Dragă mamă obosită, care cauți să Îi fii plăcută lui Dumnezeu,

Dumnezeu îmi tot aduce în minte în ultima vreme mesajul Său despre jerfire, sacrificiu de sine.

Sigur că nu îmi vine să scriu așa ceva unei mame obosite, care se sacrifică. Uneori o facem într-un mod sănătos, alteori nu. Uneori cu o atitudine bună, alteori cu auto-victimizare și fără să oferim din inimă.

Dar cred că Dumnezeu vrea să medităm și la versetele acestea:

 • Sacrificarea dorințelor noastre – Ioan 6:38 VDC căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. (Isus)
 • Sacrificarea vieții noastre – ‭‭Ioan‬ ‭15:12‭-‬14‬ ‭VDC‬‬ [12] Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu. [13] Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. [14] Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ce vă poruncesc Eu.
 • Sacrificarea priorităților – Prioritățile noastre sunt date de Dumnezeu – Matei 6:31-33 VDC 31Nu vă îngrijorați dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’ 32Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. 33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
 • Sacrificarea imaginii – Renunțarea la dorința de a fi “mare” (popular, măreț, văzut etc.)
  • Luca 9:48 VDC și le-a zis: „Oricine primește pe acest copilaș în Numele Meu pe Mine Mă primește și oricine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare.” “The desire to be praised and to gain recognition should be foreign to a follower of Jesus. Jesus wants His followers to embrace least as a choice, allowing others to be preffered.” Wow! Ce mod de gândire, așa diferit de cel al generației noastre!
  • Ioan 3:30 VDC Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. (Ioan botezătorul despre Isus)
 • Sacrificarea bunurilor, relațiilor, oamenilor – Luca 18:22, 29 VDC Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îți mai lipsește un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă.” [..] Și Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru Împărăția lui Dumnezeu 30și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viața veșnică.” Sacrificarea a ceea ce ai aici, de dragul Impărăției Lui Dumnezeu va fi răsplătit mult mai mult, în viața aceasta și cu viață veșnică!
 • ‭‭Romani‬ ‭12:1‬ ‭BVA‬‬ [1] Fraților, având în vedere aceste lucruri, vă îndemn să vă prezentați pe voi înșivă înaintea lui Dumnezeu ca sacrificiu viu. Să procedați așa, ca un răspuns la mila pe care a avut-o El față de voi. Astfel, sacrificiul vieții voastre trăite (pe pământ) în acest corp, va fi unul sfânt și care Îl va satisface. Așa veți realiza o slujbă spirituală (de închinare).
 • Dumnezeu vrea să avem sacrificiul ca mod de gândire, atitudine. wow! ‭‭Filipeni‬ ‭2:4‭-‬9‬ ‭BVA‬‬ [4] Fiecare dintre voi să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. [5] Să aveți următorul model de gândire care a fost specific și lui Cristos Isus: [6] deși El a avut exact aceeași natură ca Dumnezeu, nu a considerat că această egalitate îi oferă dreptul să Își urmărească propriile interese. [7] Ci atunci când a devenit asemănător unui om, a renunțat la aceste drepturi personale și a fost de acord să trăiască în condițiile unui sclav! [8] Fiind om, El S-a smerit și a acceptat să trăiască în ascultare chiar și atunci când aceasta a însemnat moarte – și nu una normală, ci prin crucificare… [9] Datorită acestui fapt, Dumnezeu I-a acordat cea mai mare onoare și I-a oferit un nume care este superior tuturor celorlalte (ființe).
 • Isus este exemplul nostru, iar El a fost un slujitor smerit. ‭‭Ioan‬ ‭13:12‭-‬15‬ ‭NTR [12] După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat haina și S-a așezat să mănânce din nou. El le-a zis: ‒ Înțelegeți voi ce v-am făcut? [13] Voi Mă numiți „Învățătorul“ și „Domnul“ și bine ziceți, pentru că sunt. [14] Așadar, dacă Eu – Domnul și Învățătorul – v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. [15] Căci Eu v-am dat un exemplu, ca să faceți și voi așa cum v-am făcut Eu vouă.

Și mai sunt pasajele din Evanghelii, care vorbesc despre prețul uceniciei: Luca 9:23-26, 14:25-35; Mat 10:37-39; 16:24-27; Marcu 8:34-38; Ioan 12:24-26. Redau mai jos doar cele din Ioan și Matei.

 • Ioan 12:24 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. 25Cel ce-și iubește viața o va pierde, dar cel ce-și urăște viața, în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. 26Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă-Mi slujește cineva, Tatăl îl va onora.
 • Matei 10:37 Cel ce-și iubește tatăl sau mama mai mult decât pe Mine nu este demn de Mine, și cel ce-și iubește fiul sau fata mai mult decât pe Mine nu este demn de Mine. 38Iar cel ce nu-și ia crucea și nu Mă urmează nu este demn de Mine. 39Cel ce încearcă să-și păstreze viața o va pierde, dar cel ce-și pierde viața, de dragul Meu, o va găsi.

Cuvintele lui Isus despre prețul uceniciei este redat în fiecare dintre cele patru evanghelii, și modelat cu viața Sa. E destul de clar că El dorește să Îi călcăm pe urme.

Practic Isus spune să îi oferim Lui tot ce avem. A fi ucenicul lui Isus înseamnă renunțare! La bunuri, la oameni, la însăși viața ta (dorințe, visuri, plăceri, idealuri, nevoi).

Trebuie să Îl lăsăm pe El să ne spună cum vrea să ne folosim bunurile, ce loc și prioritate o au oamenii în viața noastră, care sunt dorințele și planurile Sale pentru noi.
Voia Lui trebuie să fie cea mai importantă la fiecare capitol. Wow!

Nu ne vine ușor. Dar ce mă încurajează este că ne lăsăm pe mâna unui Dumnezeu măreț, peste capacitatea noastră de a-i înțelege măreția vreodată. Un Dumnezeu care, pe lângă cererea aceasta riscantă și neplăcută, ne oferă o mulțime de promisiuni și daruri (pe care nu le adresez acum) care te dau pe spate: adică ce îți poți dori mai mult decât îți oferă El? Nu există nici un loc mai bun și mai perfect decât acela de lângă Dumnezeu, în prezența Lui! Dăm totul ca să primim totul. Și oricum, “totul” nostru este doar o voință, o decizie, pentru că:

Isaia 64:6 VDC
Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.

Mulțumim Doamne, și ajută-ne să urmăm modelul Tău de sacrificare de sine, de jertfire, cu o atitudine după inima Ta!

anascrie-blog-personal

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.