Timp de citit : 3 minute

Ai citit vreodată Biblia? Eu o citesc.

Sunt uimită de puterea ei, relevanța ei, frumusețea lui Dumnezeu oglindită în ea.

Am meditat zilele trecute la câteva versete despre Cuvântul lui Dumnezeu, și m-am minunat. Citiți și voi:

 • Cuvântul lui Dumnezeu te poate ajuta să fii echipat pentru orice lucrare bună! ‭‭2 Timotei‬ ‭3:16‭-‬17‬ Tot ce scrie în Scriptură este inspirat de Dumnezeu și (ne) este util. Ea poate să învețe, să reproșeze greșelile, să corecteze și să instruiască în dreptate; pentru ca omul lui Dumnezeu să se maturizeze și să fie astfel echipat pentru orice lucru bun.
 • Cuvântul lui Dumnezeu îți luminează calea, să vezi pe unde mergi. ‭‭Psalmii‬ ‭119:105‬ ‭BVA‬ Cuvântul Tău este o lampă pentru picioarele mele și o lumină pe drumul meu.
 • Ne putem evalua cu ajutorul lui. Ne transformă. ‭‭Evrei‬ ‭4:12‬ ‭BVA‬‬ Cuvântul lui Dumnezeu este viu și acționează. El taie mai bine decât o sabie cu două tăișuri, despărțind sufletul de spirit și oasele de măduva lor… Acest Cuvânt evaluează gândurile și intențiile noastre.
 • Protecție de păcat. ‭‭Psalmii‬ ‭119:11‬ ‭BVA‬‬ Strâng cuvintele Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.
 • Biserica e curățată prin Cuvânt! ‭‭Efeseni‬ ‭5:25‭-‬27‬ ‭NTR‬‬ [25] Soților, iubiți-vă soțiile așa cum Și-a iubit și Cristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, [26] ca s-o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, [27] pentru a o înfățișa înaintea Lui ca pe o Biserică glorioasă, neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără vină.
 • Dacă vrei să ai o credință mai mare: ‭‭Romani‬ ‭10:17‬ ‭BVA‬ Deci credința vine în urma auzirii mesajului; iar acest mesaj este proclamat prin Cuvântul lui Cristos.
 • Deseori mă gândesc că vreau să investesc în ceea ce este veșnic, și asta ar fi sufletul, sufletele oamenilor, dar uite ce mai dăinuie veșnic: ‭‭Isaia‬ ‭40:8‬ ‭BVA‬‬ Iarba se usucă și floarea se ofilește. Dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne (valabil) pentru totdeauna!
 • Suntem îndemnați să rămânem (locuim, continuăm, trăim, stăm, așteptăm, perseverăm) în Cuvantul lui Dumnezeu. Suntem ucenicii lui Isus dacă facem asta! ‭‭Ioan‬ ‭8:31‬ ‭NTR‬‬ Atunci Isus le-a zis iudeilor care crezuseră în El: ‒ Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii Mei.
 • Suntem îndemnați să invităm Cuvântul să locuiască din belșug (din abundență) în noi. ‭‭Coloseni‬ ‭3:16‬ ‭BVA‬‬ În voi, „să locuiască” din abundență Cuvântul lui Cristos. Învățați-vă și instruiți-vă unii pe alții în cel mai înțelept mod posibil. Prezentați-vă înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre, cântându-I psalmi, cântece de laudă și cântece spirituale.
 • ‭ Suntem sfințiți prin Cuvântul lui Dumnezeu! Ioan‬ ‭17:17‬ ‭Sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul!
 • Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” Luca 1:37 VDC
 • Meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu și căutarea aplicării a ce scrie în el îți dă izbândă în toate lucrările tale, wow! Iosua 1:8 NTR Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera!
 • Fericire!
  • ‭‭Iacov‬ ‭1:25‬ ‭VDC‬‬ Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.
  • ‭‭Proverbele‬ ‭16:20‬ ‭VDC‬‬ Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit.
 • Isus a spus că un singur lucru e necesar, se referea la a sta la picioarele Sale și a-I asculta Cuvântul! ‭‭Luca‬ ‭10:39‭-‬42‬ ‭VDC‬‬ [39] Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos, la picioarele Domnului, și asculta cuvintele Lui. [40] Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El și I-a zis: „Doamne, nu-Ți pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.” [41] Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, [42] dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.

Ce părere ai despre versetele citate mai sus? Ți-a atras atenția vreunul?

anascrie-blog-personal

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.