Timp de citit : 4 minute

Uneori când sunt descurajată sau obosită în drumul mămiciei, mă uit peste această listă de promisiuni din partea lui Dumnezeu, pentru mine, și mă rog pe baza lor, ca Dumnezeu să le facă reale în viața mea.

Pot fi un motiv de încurajare și pentru tine!

Promisiuni de la Dumnezeu, pentru mame:

 • Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. 2 Timotei 2:7 VDC
 • tot ce începe duce la bun sfârșit” Psalmul 1 – omul care:

nu se duce la sfatul celor răi,
nu se oprește pe calea celor păcătoși
și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori,
ci își găsește plăcerea în Legea Domnului
și zi și noapte cugetă la Legea Lui!..
tot ce începe duce la bun sfârșit.

Psalmul 1:1‭-‬3 VDC
Doamne ajută-mă să duc la bun sfârșit creșterea copiilor, căsnicia și mântuirea mea!

 • Veniți la Mine toți care ați obosit cărând poveri grele; și Eu vă voi oferi odihna de care aveți nevoie. Luați jugul Meu, învățând de la Mine ce înseamnă să îl purtați; pentru că Eu sunt blând și practic o smerenie care provine din interior. Procedând și voi așa, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Jugul Meu despre care v-am vorbit, este unul bun; iar sarcina pe care o veți purta astfel, este ușoară.” Matei 11:28‭-‬30 BVA
 • El dă putere celui obosit și îl întărește pe cel lipsit de putere. Feciorii obosesc și nu mai au putere, tinerii se împiedică și cad, dar cei ce-și pun speranța în Domnul își vor înnoi puterea, vor zbura ca vulturii, vor alerga și nu vor rămâne fără putere, vor umbla și nu vor obosi. Isaia 40:29‭-‬31 NTR
 • Nu te teme; pentru că Eu sunt cu tine! Nu te speria, pentru că Eu sunt Dumnezeul tău! Eu te voi susține, te voi ajuta și te voi sprijini cu dreapta Mea salvatoare! Isaia 41:10 BVA
 • Eliminați toate îngrijorările voastre dându-le Lui; pentru că El Se îngrijește de voi. 1 Petru 5:7 BVA
 • Domnul Se va lupta pentru voi; voi însă, să stați liniștiți. Exodul 14:14 NTR
 • Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi“, zice Domnul, „planuri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Ieremia 29:11 NTR
 • Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10 NTR Doamne, mulțumesc că ai pregătit deja faptele bune pe care vrei să le fac astăzi pentru familia mea, ajută-mă să umblu în ele!
 • Noi nu avem un Mare Preot incapabil să ne înțeleagă punctele noastre slabe; ci Unul care a experimentat ca noi toate categoriile de ispite, dar care nu a păcătuit niciodată. Deci să ne apropiem cu toată încrederea de tronul harului, ca să fim beneficiarii milei și ai harului care ne va oferi ajutor atunci când vom avea nevoie de el. Evrei 4:15‭-‬16 BVA
 • Atunci el mi-a zis: ‒ Acesta este Cuvântul Domnului către Zerub-Babel: „Nu prin putere și nici prin vigoare, ci prin Duhul Meu“, zice Domnul Oștirilor. Zaharia 4:6 NTR Ajută-mă Doamne să nu mă bazez pe puterea mea!
 • Degeaba vă sculați devreme și vă culcați târziu, mâncând o pâine câștigată cu durere. Preaiubitului Său, însă, El îi dă cu adevărat odihnă. Psalmii 127:2 NTR
 • El Își va paște turma ca un păstor. Își va strânge mieii în brațe, îi va lua la piept și va conduce blând oile care alăptează. Isaia 40:11 BVA
 • Dar El mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea este făcută desăvârșită în neputință“. Așadar, mă voi lăuda mult mai bucuros cu neputințele mele, pentru ca puterea lui Cristos să rămână în mine. De aceea eu sunt mulțumit în neputințe, în insulte, în nevoi, în persecuții și dificultăți, de dragul lui Cristos, deoarece când sunt neputincios, atunci sunt puternic. 2 Corinteni 12:9‭-‬10 NTR
 • De aceea, având un nor așa de mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte. Să privim țintă la Isus, Inițiatorul credinței și Cel Ce desăvârșește credința, Care, pentru bucuria ce-I stătea înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea, și S-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Gândiți-vă bine la Cel Ce a îndurat o astfel de împotrivire din partea păcătoșilor, ca să nu vă descurajați în sufletele voastre și să obosiți. Evrei 12:1‭-‬3 NTR
 • Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33 VDC
 • Fiți tari și încurajați-vă inimile, toți cei ce vă puneți speranța în Domnul. Psalmii 31:24 NTR
 • Când acesta cade, nu este doborât de tot, căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa. Psalmii 37:24 NTR
 • Fiindcă noi, deși trăim în firea pământească, nu ne luptăm potrivit firii pământești. Căci armele luptei noastre nu sunt firești, ci sunt făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărâma fortărețe. Noi dărâmăm argumentele și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și luăm captiv orice gând ca să asculte de Cristos. 2 Corinteni 10:3‭-‬5 NTR
 • Niciun om nu ți se va putea opune cât vei trăi. Voi fi și cu tine exact cum am fost cu Moise! Nu te voi lăsa și nu te voi abandona! Să ai forță și curaj; pentru că tu vei oferi acestui popor țara despre care am jurat strămoșilor lor că le-o voi da. Deci trebuie să demonstrezi forță și un foarte mare curaj. Să respecți cu atenție toată legea pe care ți-a dat-o sub formă de porunci sclavul Meu numit Moise. Nu devia de la ea nici la dreapta, nici la stânga; pentru ca să prosperi oriunde vei merge! Gura ta să nu abandoneze obiceiul de a citi (zilnic) din această carte a legii! Meditează la conținutul ei atât ziua, cât și noaptea, urmărind să respecți tot ce este scris acolo. Pentru că atunci vei avea succes oriunde vei merge; și vei prospera! Oare nu Eu te-am autorizat? Să ai forță și curaj! Nu te teme și nu te speria; pentru că Dumnezeul tău care se numește Iahve, este cu tine oriunde vei merge!” Iosua 1:5‭-‬9 BVA
  • Ajută-mă Doamne să mă încred în ajutorul tău, în Tine, și să am forță și curaj, pentru că eu voi fi cea care îmi va conduce copiii spre promisiunile tale. AJută-mă în acest sezon plin de provocări!
 • Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Daniel 11:32 VDC
 • Iar a Celui Ce poate să vă păzească de cădere și să vă facă să stați fără cusur și cu bucurie înaintea gloriei Lui, a singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Isus Cristos, Domnul nostru, a Lui să fie gloria, măreția, puterea și autoritatea, înaintea oricărui veac, acum și pentru toți vecii! Amin. Iuda 1:24‭-‬25 NTR

Care promisiune îți vorbește personal ție astăzi?

anascrie-blog-personal

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.