Timp de citit : 3 minute
Versete-biblice-despre-vorbire

Pun aceste versete aici pentru cei care vor să mediteze la ce spune Biblia despre vorbirea noastră, sau pentru cei care doresc să le folosească în rugăciune. Cu toții avem de învățat să ne înfrânăm limba, să ascultăm mai mult, să tăcem când trebuie, sau să avem curaj să vorbim când trebuie.

Eu le-am folosit o perioadă, și mai revin la listă, când m-am rugat specific pentru vorbirea mea. Îmi place să folosesc Scriptura în rugăciune. Ai încercat?

Uite lista:

Isus:

 • Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.” Matei 12:36-37 VDC
 • Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbește gura. Luca 6:45 VDC
 • Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți.” Luca 12:12 VDC

Apostolii au scris:

 • Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4:29 VDC
 • Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Efeseni 5:4 VDC
 • Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4:6 VDC
 • Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. 1 Corinteni 1:5 VDC
 • Nu răspundeți răului cu rău și nici insultei cu altă insultă; ci binecuvântați, pentru că ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea atunci când procedați așa! 1 Petru 3:9 BVA
 • Știți bine lucrul acesta, preaiubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, Iacov 1:19 VDC
 • Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține în frâu limba, înșelându-și astfel inima, religia lui este inutilă. Iacov 1:26 NTR
 • Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. Evrei 13:15 VDC

Proverbe despre vorbire:

 • Când sunt rostite o mulțime de cuvinte, fărădelegea nu lipsește, dar cel ce-și înfrânează buzele este înțelept. Proverbe 10:19 NTR
 • Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Proverbele 12:25 VDC
 • Cine-și păzește gura își păzește sufletul; cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. Proverbele 13:3 VDC
 • Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Proverbele 15:1‭-‬2 VDC
 • Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Proverbele 15:4 VDC
 • Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Proverbele 15:28 VDC
 • Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere: dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Proverbele 16:24 VDC
 • Moartea și viața sunt în puterea limbii; oricine o iubește îi va mânca roadele. Proverbele 18:21 VDC
 • Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbele 31:26 VDC
 • Fie plăcute cuvintele gurii mele și murmurul inimii mele înaintea Ta, Doamne, Stânca mea, Răscumpărătorul meu! Psalmul 19:14 NTR
 • Să mi se umple gura de laudele Tale și-n fiecare zi să Te slăvească! Psalmul 71:8 VDC
 • Păzește-ți piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți, decât să aduci jertfa nesăbuiților, căci ei nu știu că fac un rău. Nu te grăbi să-ți deschizi gura și inima ta să nu se pripească să rostească ceva înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în Ceruri, iar tu ești pe pământ; de aceea cuvintele tale să fie cumpănite. Eclesiastul 5:1‭-‬2 NTR
 • Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Eclesiastul 10:12 VDC

Dumnezeu spune poporului Israel (Numeri 14:28) “vă voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor Mele!“. Wow! Și se întâmplă că ei au cârtit (a cârti= A-și exprima (mereu) nemulțumirea prin murmure sau critici, a se plânge) împotriva lui Dumnezeu, au ales necredința, și uite ce au spus: “O, dacă am fi murit în țara Egiptului sau dacă am fi murit în deșertul acesta!” (Numeri 14:2) iar Dumnezeu decide să le ofere fix asta: moartea în deșert, fără să vadă Țara promisă. Te pune pe gânduri..

Sursa foto: unsplash.com

anascrie-blog-personal

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.