Timp de citit : 5 minute
Versete-cu-care-te-poți-ruga-pentru-copiii-tăi

Cred în puterea rugăciunii unui părinte. În puterea rugăciunii și a trăirii sale în casa lui. Cred că e prețioasă rugăciunea unei mame sau a unui tată în ochii lui Dumnezeu. Și mai cred că folosirea Cuvântului lui Dumnezeu ca armă în lupta spirituală, care se duce și prin rugăciune, este vitală.

Efeseni 6: [12]Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. [13]De aceea, luați … și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. [18]Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune..

Iată o listă de versete pe care eu le-am adunat și pe care le folosesc în rugăciunea pentru copiii mei, poate te va inspira și îți vor plăcea.

 • Isaia 54:13 VDC Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi.
 • ‭‭3 Ioan‬ ‭1:4‬ ‭VDC‬‬ Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.
 • Luca 8:8,15 VDC [8] O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. [15] Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare.
 • ‭‭Proverbele‬ ‭22:6‬ ‭VDC‬‬ Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
 • Proverbe 3:5-6 VDC Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.
 • ‭‭Isaia‬ ‭44:3‭-‬5‬ ‭VDC‬‬ Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale, și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’ Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui: ‘Al Domnului sunt!’ Și va fi cinstit cu numele lui Israel.”
 • Filipeni 2:14‭-‬16 VDC Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
 • Iov 36:11 NTR Dacă Îl ascultă și-L slujesc, își vor sfârși zilele în prosperitate, și anii lor în fericire.
 • 1 Corinteni 15:33 VDC Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.”
 • Să aibă o dragoste fierbinte pentru Dumnezeu
  • Matei 24:12‭-‬13 BVA Din cauza înmulțirii nedreptăților, dragostea celor mai mulți (credincioși) se va diminua. Dar cine va rezista până la sfârșit, va fi salvat.
  • 1 Petru 4:8 VDC Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.
  • Dragoste plus cunoaștere și pricepere – Filipeni 1:9 NTR Și mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere,
 • Iacov 1:25 NTR Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl este aceasta: să vizitezi pe orfani și pe văduve în necazul lor, și să te păstrezi pe tine însuți neîntinat în lume.
 • Mica 6:8 VDC Ți s-a arătat, omule, ce este bine! Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?
 • Deuteronomul 28:13 NTR Domnul te va face cap și nu coadă. Vei fi doar în frunte și nu la urmă, dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeul tău, pe care ți le dau astăzi ca să le păzești și să le împlinești.
 • Ioel 2:28-32 VDC După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii; «În zilele de pe urmă», zice Dumnezeu, «voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise! Fapte 2:17 VDC
 • Să înțeleagă vremurile: 1 Cronici 12:32 VDC Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel
 • Discernământ:
  • Psalmii 119:66 NTR Învață-mă să am un discernământ clar și pricepere, căci cred în poruncile Tale!
  • Psalmii 111:10 NTR Teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce păzesc reglementările Lui au un discernământ bun. Lauda Lui rămâne pe vecie.
 • Să nu fie printre acești oameni: 2 Timotei 3:1-7 NTR Să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neiertători, calomniatori, fără stăpânire de sine, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Ferește-te de astfel de oameni.Căci dintre aceștia sunt cei care se furișează în case și pun stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcate, conduse de diferite pofte, care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului.
 • Ci să aibă roadele Duhului Sfânt: ‭‭1 Corinteni 13:4-8 BVA‬‬ Dragostea este răbdătoare și plină de bunătate. Ea nu este invidioasă, nu se laudă, nu se manifestă arogant, nu încalcă regulile bunului simț, nu își urmărește interesele proprii, nu se supără și nu se gândește la ce este rău. Dragostea nu se bucură de nedreptate, ci este preocupată cu satisfacție de adevăr. Ea suportă mereu consecințele, crede totdeauna, speră totdeauna și are o totală răbdare. Dragostea nu se sfârșește niciodată. ‭‭Romani 5:5 BVA‬‬ pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Spiritul Sfânt care ne-a fost oferit.
 • Numeri 6:24-26 NTR ‘Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să strălucească fața Lui peste tine și să-Și arate bunăvoința față de tine! Domnul să-Și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea!’
 • Psalmul 20:1-5 VDC Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul Său cel Sfânt și să te sprijine din Sion! Să-Și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să-ți primească arderile-de-tot! (Oprire) Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale! Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale!
 • Coloseni 1:9-12 NTR nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui, cu toată înțelepciunea și priceperea spirituală, ca să trăiți într-un mod demn de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu măreția gloriei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumindu-I Tatălui, Care v-a îndreptățit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină.
 • Efeseni 5: 15-18 VDC Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.
 • Filipeni 2:2-4 VDC faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.
 • Filipeni 4:5 VDC Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii.
 • Proverbe 3:3 VDC Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale!
 • Filipeni 1:6 VDC Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

Dumnezeu să vă binecuvinteze copiii, ajutându-i să-L cunoască și intrând într-o relație cu El, iar pe voi cu discernământ în creșterea lor și în relația cu ei!

Sursa foto: unsplash.com

anascrie-blog-personal

2 Comments on Versete cu care te poți ruga pentru copiii tăi

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.